IN DECAL TRONG CÔ BA SÀI GÒN

User Review
0 (0 votes)

Cô Ba Sài Gòn 0345777845.

Trà chanh -Trà tắc – Cá viên chiên .

Địa chỉ : 481 Trưng Nữ Vương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!