Thời gian nhận hàng khi tôi đặt thì khi nào lấy được ?

decal số thứ tự dán bàn tại Đà Nẵng 0935447749
User Review
0 (0 votes)

Thời gian nhận hàng khi tôi đặt thì khi nào lấy được ? Anh Huy TV in decal Đà Nẵng giá rẻ,

Hôm nay chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc về thời gian nhận hàng tại Anh Huy TV

  1. THỜI GIAN NHẬN HÀNG IN DECAL TEM NHÃN

  2. 200 TEM NHẬN TRONG NGÀY KỂ TỪ KHI DUYỆT MẪU LOGO .
  3. 500 TEM NHÃN NHẬN HÀNG SAU 1 NGÀY KỂ TỪ KHI DUYỆT MẪU
  4. 1000 TEM NHẬN HÀNG TRONG 1 NGÀY KẾ TỪ KHI DUYỆT MẪU
  5. 2000 – 5000 TEM NHẬN HÀNG SAU 1 ĐẾN 2 NGÀY TÙY KÍCH THƯỚC CỦA FILE KHÁCH HÀNG
  6. NGOÀI RA KHÁCH HÀNG CẦN GẤP SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ IN LẤY NGAY TẠI XƯỞNG 
  7. decal số thứ tự dán bàn tại Đà Nẵng 0935447749
    decal số thứ tự dán bàn tại Đà Nẵng 0935447749

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!